Insight Intelligence

Insight Intelligence är en kommunikationsbyrå som hjälper företag och organisationer med omvärldsanalys genom olika typer av marknadsundersökningar och rapporter

En undersökningsbaserad kommunikationsbyrå

Insight Intelligence är en kommunikatonsbyrå som arbetar med olika typer av undersökningar som redskap för att hjälpa företag till nya insikter om sin omvärld och att använda denna information för att effektivt nå ut med sitt budskap.

Tillsammans med vårt systerföretag, PR byrån StrandbergHaage har vi lång erfrenhet av strategisk kommunikation och arbetar med såväl statliga myndighter som företag och organisaioner.

Vi har kontor i centrala Stockholm. Kom görna förbi om ni vill diskutera ett möjligt samarbete eller bara säga hej.

Omvärldsanalys och kommunikation

Världen förändras konstant i ett myller av attityder, trender och åsikter.

Utmaningen för företag och organisationer är att fånga förändringens olika färger i en tavla vars motiv skapar en större förståelse för omvärlden i relation till ens verksamhet.

I partnerskap med olika undersökningsinstitut arbetar vi med kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar.

Vi ansvarar för hela processen från förstudie och frågeformulering till analys och sammanfattning. Vidare hjälper vi till att paketera och kommunicera undersökningsresultatet, internt och/eller externt.

Man kan säga att vi hjälper till att identifiera färgerna, måla tavlan och ställa ut konsten.

Delade meningar 2017

Insight Intelligence har för tredje året I rad genomfört en undersökning och svenska folkets attityder till digital integritet.

Årets undersökning är genomförd i samarbete med Advokatfirman Lindahl, Cybercom Group, IAB Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting. Vi har även samarbetat med Jacob Dexe på forskningsinstitutet Rise Swedish ICT.

Resultatet av årets undersökning visar att allt fler är positiva till digital insamling av privat information. Samtidigt ökar andelen som är oroliga för att information som man delar med sig av används i syften som man inte är bekväm med.

För mer information om undersökningen och rapporten "Delade meningar", kontakta Karin Hårding på: karin.harding@strandberghaage.se, 0735 088780.

Kontakta oss

Insight Intelligence AB
Drottninggatan 92-94
111 36 Stockholm
info@insightintelligence.se
Tel: +46 8 410 129 00 

In English

Insight Intelligence is an insight and communications agency based in Stockholm, Sweden.

We offer quantitative and qualitative research with a mission to deliver actionable insights to our clients, helping them better understand their consumers' behavior and attitudes.

Insight Intelligence partners closely with pr consultancy StrandbergHaage, and together we offer research and consulting for a range of strategic communications challenges throughout Sweden and the Nordics.